Suunnittelu

Suunnittelupalveluihini kuuluu pääsuunnittelijan ja vastaavan rakennesuunnittelijan tehtävät. Lisäksi hoidan rakennuslupakuvat sekä perustusten- ja puurakenteiden suunnittelun.